ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಪುತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 17-05-2014, ಪುಟ 8

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಪುತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 17-05-2014, ಪುಟ 8
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 17-05-2014, ಪುಟ 8

Leave a Reply