ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇಡ , ಈಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಯೇ ಸಾಕು: ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 06-04-2015, ಪುಟ 5 1

ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇಡ , ಈಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಯೇ ಸಾಕು: ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 06-04-2015, ಪುಟ 5 1
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 06-04-2015, ಪುಟ 5 1

Leave a Reply