ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಮೋದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮನವಿ
ಜಯಕರ್ನಾಟಕ 27-9-2014, ಪುಟ 3

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಮೋದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮನವಿ

ಜಯಕರ್ನಾಟಕ 27-9-2014, ಪುಟ  3
ಜಯಕರ್ನಾಟಕ 27-9-2014, ಪುಟ 3

Leave a Reply