ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಷಿ ಅವರಿಂದ ರಾಜು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ
ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ 18-03-2016 , ಪುಟ 12

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಷಿ ಅವರಿಂದ ರಾಜು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ

ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ  18-03-2016 ,  ಪುಟ 12
ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ 18-03-2016 , ಪುಟ 12

Leave a Reply