ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಖಚಿತ
ಉದಯವಾಣಿ 12-04-2016 , ಪುಟ 3

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಖಚಿತ

ಉದಯವಾಣಿ 12-04-2016 ,  ಪುಟ 3
ಉದಯವಾಣಿ 12-04-2016 , ಪುಟ 3

Leave a Reply