‘ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ’

‘ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ’

untitled
ಉದಯವಾಣಿ 21-09-2015, ಪುಟ 5

Leave a Reply