ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಸವಾಲು

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 20-11-2012, ಪುಟ 5