ವಾಜಪೇಯಿ ದೇಶ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಣ್ಣನೆ
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 26-12-2015, ಪುಟ 10

ವಾಜಪೇಯಿ ದೇಶ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಣ್ಣನೆ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 26-12-2015, ಪುಟ 10
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 26-12-2015, ಪುಟ 10

Leave a Reply