ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ್ಲಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು : ಬಿ. ಎಸ್.ವೈ

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ್ಲಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು : ಬಿ. ಎಸ್.ವೈ

ಉದಯವಾಣಿ 14-5-2017, ಪುಟ 10

Leave a Reply