ತುಮಕೂರಿನ ಕೈದಾಳದಲ್ಲಿ ಅಮರಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿಯವರ 5ನೇ ಸಂಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ

ತುಮಕೂರಿನ ಕೈದಾಳದಲ್ಲಿ ಅಮರಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿಯವರ 5ನೇ ಸಂಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ

Leave a Reply