ತುಮರಿ ಸೇತುವೆ: ಗಡ್ಕರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಮನವಿ
ಉದಯವಾಣಿ 11-03-2016+ , ಪುಟ 4

ತುಮರಿ ಸೇತುವೆ: ಗಡ್ಕರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಮನವಿ

ಉದಯವಾಣಿ 11-03-2016+ , ಪುಟ  4
ಉದಯವಾಣಿ 11-03-2016+ , ಪುಟ 4

Leave a Reply