ತಾಳಗುಪ್ಪ ಹೊನ್ನಾವರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಕೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ರೈಲ್ವೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳ ಕುರಿತು ಬಿಎಸ್ ವೈ ರಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 11-06-2014, ಪುಟ 4

ತಾಳಗುಪ್ಪ ಹೊನ್ನಾವರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಕೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ರೈಲ್ವೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳ ಕುರಿತು ಬಿಎಸ್ ವೈ ರಿಂದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 11-06-2014, ಪುಟ 4
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೈಮ್ಸ್ 11-06-2014, ಪುಟ 4

Leave a Reply