INAGURATION OF INFOSYS GLOBAL EDUCATION CENTER (GEC II) Hon’ble Chief Minister’s speech

15.09.2009 / 12.00 pm /  Infosys Campus, Mysore. ========================================================== ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಯು.ಪಿ.ಎ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾಗಾಂಧಿ ಅವರೆ, ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ನವರೆ, ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೆ,...

Read More