ಗದಗ ದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ ವರದಿ

Continue Reading ಗದಗ ದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ