ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯಾತ್ರೆ ಕಷ್ಟವೆನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ

ನಾಲ್ಕು ದಿನದ (ನವೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ) ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಯಾತ್ರೆ ಇಂದು ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಜನವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದವರ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಕಾರಣ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಥಣಿಗೆ...

Read More

ಸಿ ಎಂ – ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವ ಮಾತುಕತೆ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ ...

Read More

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಎಂ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ...

Read More

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ...

Read More

ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ...

Read More

ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ...

Read More

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ...

Read More