INAGURATION OF INFOSYS GLOBAL EDUCATION CENTER (GEC II) Hon’ble Chief Minister’s speech

15.09.2009 / 12.00 pm /  Infosys Campus, Mysore. ========================================================== ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಯು.ಪಿ.ಎ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾಗಾಂಧಿ ಅವರೆ, ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ನವರೆ, ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೆ,…

Continue Reading INAGURATION OF INFOSYS GLOBAL EDUCATION CENTER (GEC II) Hon’ble Chief Minister’s speech