ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ಉತ್ತರ

2-jogfalls‘ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ,ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿ  ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ‘ (more…)

Continue Reading ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ಉತ್ತರ