ಸಿಎಂ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಟಾಟಾ ಕಾಫಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ

20 ನವೆಂಬರ್ 2019 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ, ಟಾಟಾ ಕಾಫಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಎಂ.ಡಿ & ಸಿ.ಈ.ಓ ಚಾಕೋ ಅವರು ರೂ.16 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಟಾಟಾ…

Continue Reading ಸಿಎಂ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಟಾಟಾ ಕಾಫಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ