ಸುಪ್ರಿಂ ತೀರ್ಪು ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸಂಜೆವಾಣಿ 06-08-2012, ಪುಟ 1
ಸಂಜೆವಾಣಿ 06-08-2012, ಪುಟ 2