ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಗೆ  ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮನವಿ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 1-09-2016 , ಪುಟ 2

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಗೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮನವಿ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 1-09-2016 ,  ಪುಟ 2
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 1-09-2016 , ಪುಟ 2

Leave a Reply