ಸೋನಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ

ಸೋನಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ

KP 13-10-2015 Page 15
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 13-10-2015, ಪುಟ 15

Leave a Reply