ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಭಾರತ ರತ್ನ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ವಿಶ್ವಾಸ

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 2-1-2018 , ಪುಟ 4