ಸಿದ್ದು ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಉದಯವಾಣಿ -25-11-2-14, ಪುಟ 7

ಸಿದ್ದು ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಉದಯವಾಣಿ -25-11-2-14,  ಪುಟ  7
ಉದಯವಾಣಿ -25-11-2-14, ಪುಟ 7

Leave a Reply