ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂದು  ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವ ಅರಿತಿದೆ
ಕರಾವಳಿ ಅಲೆ 19-04-2016 , ಪುಟ 6

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವ ಅರಿತಿದೆ

ಕರಾವಳಿ ಅಲೆ  19-04-2016 ,  ಪುಟ  6
ಕರಾವಳಿ ಅಲೆ 19-04-2016 , ಪುಟ 6

Leave a Reply