ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತ್ರತ್ವದ ನಿದ್ರಾಮಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲದು: ಚೈತನ್ಯ ಯಾತ್ರೆ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಂಸದ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನುಡಿ
ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 11-9-2015 ಪುಟ 4

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತ್ರತ್ವದ ನಿದ್ರಾಮಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲದು: ಚೈತನ್ಯ ಯಾತ್ರೆ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಂಸದ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನುಡಿ

ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ  11-9-2015 ಪುಟ 4
ಹಲೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 11-9-2015 ಪುಟ 4

Leave a Reply