ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ರಿಂದ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಿಷ್ಟ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ರಿಂದ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಿಷ್ಟ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

05VKBGCTY2.indd
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ 06-09-2015, ಪುಟ 8

Leave a Reply