ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಿಜೆಪಿ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎನ್. ಜೀವರಾಜ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಮಾರಂಭ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಿಜೆಪಿ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎನ್. ಜೀವರಾಜ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಮಾರಂಭ.

BS Yeddyurappa - Shri Jeevaraj appointed as Chikamagalur dist president 1 BS Yeddyurappa - Shri Jeevaraj appointed as Chikamagalur dist president 2

Leave a Reply