ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೊಳಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಮತಯಾಚನೆ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 17-03-2014,ಪುಟ 10

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೊಳಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಮತಯಾಚನೆ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ  17-03-2014,ಪುಟ 10
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 17-03-2014,ಪುಟ 10

Leave a Reply