ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಲಿ
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 17-11-2012, ಪುಟ 2

ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಲಿ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 17-11-2012, ಪುಟ 2

Leave a Reply