ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಸೊರಬ ಏತ ನೀರಾವರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 30-9-2018 , ಪುಟ 3

ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಸೊರಬ ಏತ ನೀರಾವರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 30-9-2018 , ಪುಟ 3

Leave a Reply