ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭೇಟಿ: ಪರಿಶೀಲನೆ
ಉದಯವಾಣಿ 12-09-2014, ಪುಟ 3

ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭೇಟಿ: ಪರಿಶೀಲನೆ

ಉದಯವಾಣಿ 12-09-2014, ಪುಟ 3
ಉದಯವಾಣಿ 12-09-2014, ಪುಟ 3

Leave a Reply