ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ 425  ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ: ಸಂಸದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಹಲೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 27-9-2014, ಪುಟ 3

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ 425 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ: ಸಂಸದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

  ಹಲೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 27-9-2014,  ಪುಟ 3
ಹಲೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 27-9-2014, ಪುಟ 3

Leave a Reply