ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಗ್ರಹ
ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 21-11-2012, ಪುಟ 5

ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಗ್ರಹ

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 21-11-2012, ಪುಟ 5

Leave a Reply