ಶಾಂತಿಯುತ ಧರಣಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಲ್ಲ : ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 10-11-2013, ಪುಟ 2