ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ಉಗ್ರರಿಂದ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜುರವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ

ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐ ಉಗ್ರರಿಂದ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜುರವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ

Leave a Reply