ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಎಂ ನಿರ್ಧಾರ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಉದಯವಾಣಿ 12-09-2016 , ಪುಟ 2 1

ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಎಂ ನಿರ್ಧಾರ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಉದಯವಾಣಿ 12-09-2016 ,  ಪುಟ  2 1
ಉದಯವಾಣಿ 12-09-2016 , ಪುಟ 2 1

Leave a Reply