ಸರ್ಕಾರೀ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನೇ ಅಡವಿಟ್ಟ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ವಿಜಯವಾಣಿ 3-11-2017 , ಪುಟ 7

ಸರ್ಕಾರೀ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನೇ ಅಡವಿಟ್ಟ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ವಿಜಯವಾಣಿ 3-11-2017 , ಪುಟ 7

Leave a Reply