ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 27-12-2018 , ಪುಟ 7

ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 27-12-2018 , ಪುಟ 7

Leave a Reply