ಸರ್ಕಾರ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತಿದೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2-09-2016 , ಪುಟ 3

ಸರ್ಕಾರ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತಿದೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ  2-09-2016 , ಪುಟ  3
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2-09-2016 , ಪುಟ 3

Leave a Reply