ಸರಕಾರ ಪತನವಾದರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೊಣೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಗುಡುಗು
ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 23-11-2012, ಪುಟ 1

ಸರಕಾರ ಪತನವಾದರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೊಣೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ ಗುಡುಗು

ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ 23-11-2012, ಪುಟ 1

Leave a Reply