ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 24-11-2012, ಪುಟ 15

ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 24-11-2012, ಪುಟ 15

Leave a Reply