ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸದಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಲ್ಲ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾ 21-5-2015, ಪುಟ 7

ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸದಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಲ್ಲ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾ 21-5-2015, ಪುಟ 7

Leave a Reply