ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸದಿರುವುದು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ಬಿ ಎಸ್ ವೈ

ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸದಿರುವುದು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ಬಿ ಎಸ್ ವೈ

KP 16-7-2015 Page 2
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ16-7-2015 ಪುಟ 2

Leave a Reply