ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡದೇ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೀಡಿ: ಸಿಎಂ
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 12-12-2019 , ಪುಟ 8

ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡದೇ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೀಡಿ: ಸಿಎಂ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 12-12-2019 , ಪುಟ 8

Leave a Reply