ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ

5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ದಿನದಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೇಯೆರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು

Leave a Reply