ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ: ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಕರೆ
ಉದಯವಾಣಿ 7-4-2018 , ಪುಟ 6

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ: ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಕರೆ

ಉದಯವಾಣಿ 7-4-2018 , ಪುಟ 6

Leave a Reply