ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವುದೇ ನನ್ನ ಕನಸು: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ 23-07-2014, ಪುಟ 10

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವುದೇ ನನ್ನ ಕನಸು: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್  ಕರ್ನಾಟಕ 23-07-2014, ಪುಟ 10
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ 23-07-2014, ಪುಟ 10

Leave a Reply