ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 22 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಚಿತ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 5-2-2019 , ಪುಟ 5

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 22 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಚಿತ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 5-2-2019 , ಪುಟ 5

Leave a Reply