ರಾಜ್ಯದ 22 ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಜ್ಜುತ್ತೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 11-2-2019 , ಪುಟ 8

ರಾಜ್ಯದ 22 ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಜ್ಜುತ್ತೆ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 11-2-2019 , ಪುಟ 8

Leave a Reply