ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ: ಬಿ.ಎಸ್ .ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 19-02-2014, ಪುಟ 12